Föredragningslistor kultur- och utbildningsnämnden

Lyssna

Kultur- och utbildningsnämnden publicerar sina föredragningslistor så du kan ta del av vilka ärenden som kommer att behandlas på sammanträdet.

Föredragningslistor 2018

KUN 2018-03-12, ny flik pdf 9 kB.

Kontaktperson: Karin Gulliksson