Utbildning & barnomsorg

Lyssna

Bjurholms skolområde omfattar förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasie- och vuxenutbildning samt SFI (Svenska för invandrare).

Kultur- och utbildningsnämnden är ytterst ansvarig för verksamheterna. Nämnden ska se till att verksamheterna bedrivs i enlighet med de lagar och förordningar som finns samt de mål och riktlinjer kommunfullmäktige bestämt.

Kultur- och utbildningsnämnd.

 

Kontaktperson: