Kommun & politik

Lyssna

Via de olika länkarna i vänsterspalten kan du bl.a. läsa de kommunala protokollen samt hitta information om de olika nämnderna, inklusive kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Kommunkontoret

I kommunkontoret på markplan finns: kommunledning, allmänna avdelningen, tekniska avdelningen, miljö- och hälsoskydd, kommunalråd och oppositionsråd, tillväxt- och utvecklingskontor, IT- avdelning samt turistsamordnare, sammanträdesrum Ogen och Löta.

Nedre plan: ekonomikontor, lön- och personal och vaktmästeri, sammanträdesrum Ravinen och datasalen Gröbba.

Övre plan: socialtjänst, individ- och familjeomsorg och äldreomsorg.

Vill du nå kommunen eller någon av de olika förvaltningar, är du välkommen att göra ett besök, ringa eller skicka e-post.

E-post
Önskar du skicka e-post till någon av kommunens anställda, skriver du så här: fornamn.efternamn@bjurholm.se Om förnamnet innehåller ett bindestreck, går det bra att använda i adressen. Bokstäverna å, ä och ö kan du inte använda utan måste utesluta ringen i "å" och prickarna i "ä" och "ö".

Besöksadress
Kommunkontoret
Storgatan 9
916 81 Bjurholm
Tfn: 0932-140 00
Fax: 0932-141 90
E-post:kommunen@bjurholm.se

Kontaktperson: Ewa Lindqvist