Blanketter

Lyssna

Här finner du samtliga blanketter som finns inom Bjurholms kommun.
Flertalet blanketter är digitalt inskickningsbara. Det innebär att du fyller i blanketten med hjälp av datorn och på sista sidan klickar du på knappen: Skicka in. En kvittens kommer till dig som visar att vi tagit emot din blankett.

Kontaktperson: Bibbi Öberg