Kommunfakta

Lyssna

SCB (Enheten för befolkningsstatistik) kvartals- och halvårsstatistik inom kommun, län och rike. För att ta del av statistiken klicka på bilden nedan.

 
Klicka in dig på SCB- sida för att ta del av statistik:
Kommunstatistik SCB, ny flik extern webb)

Kontaktperson: Bibbi Eklund