Kultur i kommunen

Lyssna
Värner Ölund föddes i Bjurholm 1879 och kom i början på 1890-talet till Usa. Han kom att bli en stor skådespelare i Hollywood där han gjorde sexton filmer under tiden 1931-1938. Han kom att spela mot stora aktörer som Marlene Dietrich och Rita Hayworth. Hans stora roll var som mästerdektektiven Charlie Chan.

I Bjurholm finns Warner Oland Academy som bildades 1995 i syfte att sprida kunskap om bjurholmsbygdens världsberömde skådespelare. En faktabank innehållade alla former att dokumentation rörande Warner Olands liv och verksamhet håller ständigt på att samlas in.

Föreningens hemsida: http://warner-oland.se

Kontaktperson Ann-Christin Backlund.
 
Konstvägen sju älvar
Föreningen Vägen Sju Älvar bildades 1965 av dåvarande kommuner Holmsund, Umeå, Vännäs, Bjurholm, Fredrika, Åsele och Dorotea. Under en resa från kust till fjäll passerar man i tur och ordning de sju älvarna – Vindelälven, Umeälven, Öreälven, Lögdeälven, Gideälven, Ångermanälven och längst uppe i Södra Lapplands fjällvärld når man Saxälven.
 
Målet var till en början att arbeta för en förbättrad vägstandard och genom detta att skapa en attraktiv turistled från kust till fjäll. I ambitionerna ingick också att arbeta för en förlängning av vägen över fjället för att skapa en direkt förbindelse med Norge och Atlanten. Vägstandarden har avsevärt förbättrats men någon förlängning av vägen över fjällen har ännu inte blivit genomförd.
 

Föreningen ändrade namnet 1997 till Konstvägen Sju Älvar i samband med ett EU-finansierat projekt som handlade om att tillskapa konstverk utmed vägen. Tio konstnärer fick förtroendet att uppföra var sitt konstverk. Det första konstverket, ”Väg ledning” uppfördes redan 1996 och de resterande nio konstverken färdigställdes sedan under 1998. Resultatet blev en unik konstutställning ute i naturen.

Hemsida: http://www.konstvagen.se

 
Hembygdsgården ligger otroligt vackert och har flera vackra och unika byggnader på området.

Bjurholms hembygdsförening bildades 1944 på initiativ av folkskolläraren Elfred Olofsson, Bjurholm. Den första byggnaden flyttades 1947 till hembygdsområdet som ligger högt vid Öreälven där det första nybygget i Bjurholm anlades 1752. Hela tiden har byggnadsbestånd och samlingar utökats.

Hemsida: Bjurholms Hembygdsförening

Kulturföreningen BiKupan
 
Föreningen är tillsammans med kommunen ansvarig för kultur- och musikskolan i Bjurholm.
Föreningen har en stor fotosamling med gamla och nya bilder från Bjurholms samhälle och befolkning. Även stora delar av Svante Långströms produktion och många bilder från Birger Lindqvist fotosamling finns i föreningens arkiv.
 
Föreningen är även teaterförening och är ansvarig för Länsteaterns turnéföreställningar i Bjurholm.
Föreningen är medarrangör till olika arrangemang, bland annat Nationaldagsfirandet. 
 
 
Föreningens främsta uppgift är att samla in och dokumentera berättelser mest från Bjurholm men även från andra håll. Föreningen har givit ut en CD-skiva och en dubbelCD.

Bjurholm och Berättarakademin blev utsett till årets berättarkommun 2010 på berättarfestivalen i Skellefteå. Mer information finns på föreningens hemsida.

http://berattarakademi.se

 

Kontaktperson: Karin Gulliksson