Kommunstyrelse

Lyssna

Kommunstyrelsen är under kommunfullmäktige kommunens ledande politiska organ. Kommunstyrelsen har ansvar för kommunens utveckling, ekonomi och samverkan, samt allt annat som inte faller under miljö- och byggnämnden, kultur- och utbildningsnämnden, socialnämnden eller valnämnden. Kommunstyrelsen är även räddningsnämnd, civilförsvarsnämnd, beredskapsnämnd, kristidsnämnd och hemvärnsnämnd.

Kommunstyrelsens sammanträden 2019
(beslut § 124 2018-11-20)
5/2, 26/3, 28/5, 8/10, 26/11.

Ledamöter i kommunstyrelsen 
Ordinarie
Christina Lidström, ordförande (M) Tel: 070-304 53 87  e-post: christina.lidström@bjurholm.se
Per-Olof Lidestav, 1: e vice ordförande (C) Tel: 070-220 88 66 e-post: per-olof.lidestav@politiker.bjurholm.se
Martin Berglund, 2: e vice ordförande (S) Tel: 076-275 85 45 e-post: martin.berglund@politiker.bjurholm.se
Ingemar Nyman (M)
Sverker Holgersson (C)
Anders Glavhammar-Norrman (L)
Gunilla Forsberg (KD)
Linda Berglund (S)
Karin Gustafsson (S)
Jesper Vestman (S)
Stefan Svensson (SD)

Ersättare
Christoffer Skåtar (M) 
Tommy Israelsson (M) 
Ingrid Nygren (C)
Ronny Olofsson (C)
Kerstin Persson (L)
Albert Safari (KD)
Daniel Eriksson (S) 
Leif Söderström (S)
Kent Edström (S)
Nadja Edström (S)
 

Kontaktperson: Ewa Lindqvist