Kommunstyrelse

Lyssna

Kommunstyrelsen är under kommunfullmäktige kommunens ledande politiska organ. Den har ansvar för kommunens utveckling, ekonomi och samverkan, samt allt annat som inte faller under miljö- och byggnämnden, kultur- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden eller valnämnden. Kommunstyrelsen är även räddningsnämnd, civilförsvarsnämnd, beredskapsnämnd, kristidsnämnd och hemvärnsnämnd.

Kommunstyrelsens sammanträden 2018
(beslut § 97 2017-11-21)
6/2, 27/3, 22/5, 2/10, 20/11.

Ledamöter i kommunstyrelsen 
Ordinarie
Christina Lidström, ordförande (M) Tel: 070-304 53 87  e-post: christina.lidström@bjurholm.se
Ronny Jonsson, 1: e vice ordförande (C) e-post: ronny.jonsson@politiker.bjurholm.se
Dagmar Schröder, 2: e vice ordförande (S) Tel: 070-221 63 11, e-post: dagmar.schroder@bjurholm.se
Marcus Ljadas (M)
Bengt Sundling (M)
Tommy Israelsson (M)
Per-Olov Lidestav (C)
Per Lindqvist (L)
Martin Berglund (S)
Karin Gustafsson (S)
Jesper Vestman (S)

Ersättare
Ulrica Lidström (M) 
Christoffer Skåtar (M) 
Christina Johansson (M)
Sverker Holgersson (C)
Lars-Erik Öberg (C)
Doris Jonsson (L)
Albert Safari (KD) 
Birgitta Dahlberg (S)
Magnus Häggbom (S)
Eila Eriksson (S)
Leif Söderström (S)
 

Kontaktperson: Ewa Lindqvist