Riksfärdtjänst

Lyssna

Utifrån lagen om riksfärdtjänst kan du som har ett svårare handikapp och måste resa på ett dyrare sätt än normalt beviljas riksfärdtjänst för resor utanför kommunen. Funktionshindret måste bedömas bestå i mer än tre månader och ska på begäran kunna styrkas med läkarintyg.

Riksfärdtjänstberättigade personer

Ditt funktionshinder ska vara stort och varaktigt. Det innebär att kraven för tillstånd till riksfärdtjänst är högre än för färdtjänst. Tillstånd att resa med riksfärdtjänst ges under förutsättning att resenären är folkbokförd i kommunen. Resan kan till följd av den sökandes funktionshinder inte göras till normala resekostnader med allmänna kommunikationer. Ändamålet med resan ska vara rekreation eller fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet. Resor som sker i tjänsten eller som bekostas av annan än den resande är inte riksfärdtjänst. Beslut om riksfärdtjänst kan överklagas hos Förvaltningsrätten.
 
Riksfärdtjänstresor kan ske med olika fordon och på olika sätt beroende av resenärens funktionshinder. Det färdtjänstsätt ska användas som är billigast i förhållande till behovet. Riksfärdtjänst kan ske med tåg, buss, flyg samt med färdtjänstfordon.
 
Ansökan måste ske minst tre veckor innan du ska åka.
 
 
 

Kontaktperson: Sirkka Rehnlund