Missbruksärenden

Lyssna

Socialtjänsten erbjuder råd, stöd och behandling till personer som har problem med alkohol eller andra droger samt till deras anhöriga.

De stödinsatser som socialtjänsten kan erbjuda är i första hand:
  • Rådgivning, stöd- och samtalskontakt
  • Kontaktperson
  • Samtalskontakt i öppenvård 
  • Behandling på behandlingshem – sluten- eller öppenvård

Socialtjänsten utreder även behov enligt lagen om vård av missbrukare (LVM), vilket kan innebära tvångsvård.

Rådgivning, stöd- och samtalskontakt
Socialtjänsten kan erbjuda råd och stöd till såväl vuxna som deras familjer, inklusive barn och ungdom. Främst sker detta genom samtalskontakt med socialsekreterare.
 
Kontaktperson
En kontaktpersons uppgift är att vara medmänniska för en annan person. En kontaktperson kan finnas med och stödja ett drogfritt liv för den enskilde. Kontaktpersonen har ett nära samarbete med socialtjänsten.
 
Behandling
För att komma till rätta med sitt drogmissbruk kan en behandling på ett behandlingshem vara en lämplig åtgärd. Beroende på missbrukets karaktär finns olika behandlingsalternativ.
Ett alternativ är öppen vård på dagtid, om behov finns att bryta med sin hemmiljö kan slutenvård vara ett alternativ.
 
Hur ansöker/anmäler du?
Har du redan kontakt med en socialsekreterare så är det den personen som du i första hand vänder dig till för att utreda ditt behov av insatser.
 

Om du vill anmäla att någon har allvarliga problem med alkohol eller droger ska du kontakta socialtjänsten antingen via telefon eller göra en skriftlig anmälan.

 

Om du inte vill gå via socialtjänsten kan du ringa direkt till alkohol- och drogmottagningen i Umeå, tel. 090 785 47 00 som Bjurholms kommun har tecknat avtal med.

 

Kontaktperson: Ingela Pettersson