Hemtjänst

Lyssna

Hemtjänst/hemhjälp är ett behovsbedömt bistånd som regleras i socialtjänstlagen. Hemhjälpen har som syfte att underlätta för äldre eller funktionshindrade att kunna bo kvar i sin invanda hemmiljö. Hjälpen skall vara utformad som ett komplement till den egna förmågan.

Behovsbedömning
Behovsbedömning görs av biståndsbedömaren. Vid behov gör denne hembesök och utreder behovet av hemhjälp tillsammans med brukaren. Den hjälp som beviljas uttrycks inte i ett bestämt antal timmar. I stället anges vilken typ av hjälp som beviljats, t.ex:
• Personlig omvårdnad
• Personlig hygien, av- och påklädning, bäddning, egenvård
• Matdistribution
• Inköp av dagligvaror
• Tvätt- och klädvård
• Städning utförs vanligen 1-2 gånger/månad

Kontakta biståndsbedömaren för mer information.
Biståndsbedömaren nås på telefonnummer 0932-141 36
Vid frågor om utförandet av hemtjänstinsatser kontakta enhetschef för hemtjänsten.
Enhetschefen nås på telefonnummet 0932-140 88

Avgift
Avgiften för hemhjälp är beroende dels på omfattningen på hjälpen och dels på hjälpmottagarens inkomst.
 
Kontakta avgiftshandläggaren för uppgift om avgiftens storlek
Handläggaren nås på telefonnummer 0932-140 35
 

 

Kontaktperson: Maria Egelby