Kultur- och utbildningsnämnd

Lyssna

Kultur- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens kultur- och barnomsorg samt för det offentliga skolväsendet.

Kultur- och utbildningsnämndens sammanträden 2019
(beslut § 42 2018-10-29)
4/3, 6/5, 9/9, 4/11

Ledamöter i kultur- och utbildningsnämnden  
 
Ordinarie 
Bengt Sundling (M), ordförande  Tel: 070-314 60 81
Linda Berglund (S), vice ordförande 
Ann-Christin Backlund (M)
Jenni Lundberg (C)
Johanna Olofsson (L)
Nadja Edström (S)
Barbro Classon (S)
   
Ersättare 
Carolina Eriksson (M)
Jenny Stensson (M)
Renée Olofsson (C)
Albert Safari (KD)
Lisa Classon (S)
Lotta Vestman (S)
Elin Hägglund (V)

Kontaktperson: Karin Gulliksson