Vy Älvgården

Älvgården

Lyssna

Älvgården är ett äldreboende som består av fyra avdelnigar.
totalt finns 18 boendeplatser.

Älvgården är ett äldreboende som består av 18 boendeplatser och har generösa samvaroutrymmen. Älvgården ligger centralt i Bjurholm och har lägenheter på ca 29 kvm utrustade med trinettkök och eget badrum. I varje lägenhet finns möjlighet till trygghetslarm, vilka är kopplade till personalens bärbara telefoner.

I anslutning till Älvgården finns det en stor uteplats och en liten park som möjliggör daglig utevistelse. I Älvgårdens omedelbara närhet finns möjligheter till kortare prommenader.

På Älvgården arbetar undersköterskor och vårdbiträden. Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt. Vardagar, dagtid finns arbetsterapeut och sjukgymnast i tjänst.

På Älvgården finns några dagar i veckan aktiviteter av social men även rehabiliterande karaktär. Kommunens rehabassistent ordnar dessutom olika arrangemang i Älvgårdens lokaler, såsom t ex bingo och musikaliska besök.

På Älvgården vill vi arbeta för att de boende trivs, känner sig trygga, har en menigsfull vardag och får stöd utefter behov.
 

Kontaktperson: Martina Eckeskog