Inflyttarservice - Flyktingmottagning

Sedan 2006 är Bjurholm en av sex kommuner i Umeåregionens gemensamma flyktingmottagning. Avtalet är förlängt fram till 2014-12-31.

Umeåregionens flyktingmottagning –
regionsamverkan i praktiken

Vårt samarbete underlättar för flyktingar, i Umeåregionen så välkomnar vi nya medborgare oavsett etnisk eller kulturell bakgrund. Samordnad flyktingmottagning mellan kommunerna och tillgång till sex kommuners arbets- och bostadsmarknad samt undervisning i SFI gör att målet att hitta den snabbaste vägen för den enskilde ökar. Som kommun så har vi ett visst antal åtagande även i den nya reformen, det är att vi:


• ansvarar för mottagande och bostadsförsörjning enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
• ska vid behov ge praktisk hjälp i samband med bosättning
• ansvarar för undervisning i SFI, *samhällsorientering och annan vuxenutbildning
• ansvarar för skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar
• ansvarar för försörjning för dem som inte har rätt till etableringsplan

*allmänt förkortas detta SO, vilket innebär att vi ska ge samhällsinformation på den enskildes modersmål inom ett år på 60 timmar från det att personen bosatt sig i kommunen.

Vill du ha mer information eller om du har tips idéer om hur vi kan jobba vidare med våra nya Bjurholmsbor så tveka inte att höra av dig, allt för att vi ska lyckas med en bra integration i vår kommun.

Kontaktperson: Monica Jonsson