Gymnasial samverkan och IKE

För att underlätta samarbetet mellan kommuner i länet och övriga landet samlar vi här information som rör gymnasieelevers skolgång.

Bild - Gymnasial samverkan och IKE 

Rapportering om gymnasiestudier för Bjurholms kommuns elever

Bjurholm har ingen gymnasieskola så våra elever går gymnasiet på skolor i Västerbottens län eller i övriga landet. För att kunna följa upp hur det går för våra elever behöver vi få rapporter från de gymnasieskolor där eleverna går gällande nedanstående punkter.
•Elevens studieresultat och totala frånvaro terminsvis
•Åtgärdsprogram
•Elevens frånvaro
•Elevens byte av studieväg och eller skola
•Studieavbrott eller studieuppehåll
•Information om elever inför och vid skolstart

Region Vänsterbotten/gymnasiesamverkan (extern webbplats)

Gymnasieantagning Västerbotten (extern webbplats)

Projekt Plug in

Projektet ska under perioden 2012-2014 driva utvecklingsprojekt i syfte att förebygga avbrott från kommunens gymnasieskolor samt driva utveckling av operativ samverkan kring kommunens informationsansvar samt uppföljning och framtagande av åtgärder för unga vuxna som riskerar att hamna i utanförskap. Inom projektet ryms även metodutveckling.

Region Västerbotten Plug in (extern webbplats)

Verksamhetschef IKE och gymnasieutbildningar:
Karin Gothefors-Linder Skolchef/Socialchef, tel: 0932-140 25
karin.gothefors-linder@bjurholm.se

Kontaktperson för uppföljning och informationsansvar
Information om åtgärdsprogram och elevstöd:
Therese Björklund, rektor, tel: 0932-140 45
therese.bjorklund@bjurholm.se

Karriärvägledare

Information från skolor om frånvaro, avhopp, ändringar av studieplan samt stöd och vägledning:
Mia Sjöströmtel: 0932-140 60
mia.sjostrom@bjurholm.se

Ekonomi och fakturor
Ann-Cathrine Ulander, skolassistent, tel: 0932-140 46
ann-cathrine.ulander@bjurholm.se

Kontaktperson: Karin Gothefors-Linder