Utsläpp av farliga ämnen

Lyssna

Utsläpp av farliga ämnen kan påverka samhället på många olika sätt. Här får du information om hur du ska förbereda dig eller agera vid till exempel utsläpp av giftig gas, farliga ämnen i dricksvattnet eller om det inträffar en kärnteknisk olycka.

Räddningstjänsten varnar dig 
Vid ett utsläpp av kemikalier och ämnen som är farliga för allmänheten ska räddningstjänsten skicka ut ett VMA, Viktigt meddelande till allmänheten. Klicka på den här länken för att få mer information om VMA.

Ofta kan varningsmeddelandet vid farliga utsläpp handla om att du ska:

  • Gå in – du har bättre skydd mot gaser eller radioaktiva ämnen inomhus än utomhus.
  • Stänga dörrar, fönster och ventilation. Då kommer det inte in förorenad luft.
  • Lyssna på Sveriges Radio P4. Där får du information om vad som har hänt.
  • Hjälp andra. Till exempel kan du släppa in personer som behöver skydd inomhus.
  • Stanna inne.
  • Om olyckan drabbar dricksvatten och kranvattnet så kan meddelandet handla om var du kan få tag i friskt vatten.

För att få information om en händelse – lyssna på radio och TV samt läs på din kommuns och andra myndigheters webbplatser 
Om en samhällskris inträffar i din kommun med utsläpp av farliga ämnen kommer du att få mer information om vad som har hänt och hur du ska agera via din kommun, medier och myndigheter i länet. 


 

Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund