Kommunens socialtjänst

Lyssna

Kommunens socialtjänst – när du behöver stöd, vård och behandlingsinsatser

Till kommunens socialtjänst och deras individ- och familjeomsorg vänder du dig när du behöver stöd, vård och behandlingsinsatser.

Klicka på länken för att hitta kontaktuppgifter och mer information om vad Bjurholms kommuns socialtjänst kan erbjuda dig – Socialtjänsten.

Kontaktperson: Vakant