Ställning just nu:
Bra (50%)
Ingen skillnad (24%)
Vet inte (11%)
Äntligen (15%)

0%

50%

100%

Totalt har 46 personer röstat.
Omröstningen startade 2018-10-08:07:00

Uppdatera