Bästa skolkommun 2018

Lärarförbundets utser varje år Sveriges bästa skolkommuner för att uppmuntra och inspirera kommuner att satsa på dem som skapar den goda skolan – elever, lärare och skolledare.


I årets ranking placerar sig Castorskolan på plats 64 bland landets 290 kommuner det är en förbättring med 121 placeringar jämfört med året innan. Det goda resultatet grundar sig bland annat på hög andel godkända elever och hög lärartäthet vilket gör att kommunen rankas högt.

I Västerbottens län placerar sig Bjurholms kommun på plats 4 av 15 kommuner.

Kontaktperson: Jenny Stensson