Planerad service i Bjurholms Net

Kortare avbrott i bredbandstjänster kan förekomma på grund av service/uppgradering

I och med att vi kommer att uppgradera/byta ut vårt kärnnät så kommer vi att utföra service på all aktiv utrustning i Bjurholms Net under veckorna 11-13 (2019-03-13 – 2019-03-29).
Detta kan betyda ett eller flera kortare avbrott i era bredbandstjänster. De planerade servicestoppen kan vara upp till en (1) timme.
Uppgraderingarna görs löpande under dessa veckor.

Felanmälningar görs i vanlig ordning till Bibbi Öberg på 0932-14002.

OBS! Kabel-TV via fiber ska fungera normalt under service perioden.
Service Bredband

Kontaktperson: Johnny Lindahl