Ansökningsperiod för bygdemedel 2019

Bygdemedel för 2019 söker man via Länsstyrelsens e-tjänst. E-tjänsten är endast öppen från den 10 januari 2019 till och med den 31 januari 2019.

Länsstyrelsen byter ut sitt ärendehanteringssystem och därför är e-tjänsten stängd just nu. E-tjänsten är endast öppen från den 10 januari 2019 till och med den 31 januari 2019.

Bygdemedel kan sökas av alla föreningar och registrerade organisationer som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft.

Klicka på länken och läs mer om bygdemedel här.