PR-stipendium 2018

Kommunfullmäktiges presidium har beslutat att tilldela Daniel Johansson och Patric Persson, som äger och driver Agnäsbacken, 2018 års PR-stipendium med 10 000 kronor.

Motivering

Daniel och Patric har genom idérikedom och hårt arbete vidareutvecklat Västerbottens kustlands bästa och mest varierande skidanläggning, Agnäsbacken och bidragit till att marknadsföra Bjurholms kommun på ett positivt sätt.

Kontaktperson: Bibbi Öberg