Nu kan du åka skridskor på isbanan vid Castorhallen

Konstgräsplanen är nu spolad och de som vill kan åka skridskor.

Angående ishockeysarg på konstgräsplan
Kommunen kommer inte att sätta upp någon ishockeysarg på
konstgräsplanen vintern 2018/2019.

Kommunen har för avsikt att hitta en permanent plats för en
ishockeysarg till kommande vintersäsong.

Kontaktperson: Jimmy Johansson