Bidrag till sommarlovsaktiviteter

Som tidigare år så kan föreningar och organisationer söka pengar för att ordna aktiviteter för barn 6-15 år under sommarlovet.

Aktiviteten ska vara kostnadsfri för dessa barn och självklar ska alla behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande.

Stödet uppgår till max 3 000 kr och bidraget söks på Bjurholms bibliotek senast 10 juni, information Karin Gulliksson, 0932-140 61.

Efter aktiviteten ska redovisning av stödet ske på särskild blankett, där det ska framgå hur många barn som deltagit, flickor och pojkar.

Kontaktperson: Karin Gulliksson