Snabbguide till ett smidigt besök på återvinningscentralen!

Nu under sommarhalvåret är det många som besöker vår återvinningscentral. Genom att planera och känna till vissa saker så underlättar du för dig själv, för andra besökare och vår personal.

Öppettider Kyrktjärns Återvinningscentral:
Onsdagar kl.12.00–15.00 och lördagar kl.09.00–12.00
Återvinningscentralen är stängd alla röda helgdagar samt julafton, nyårsafton och påskafton.

Innan du besöker återvinningscentralen bör du tänka på följande:

  1. Töm motorer på vätskor (exempelvis gräsklippare, motorsåg, röjsåg, trimmer med mera) och visa upp för personal innan de slängs i metallavfall.
  2. Packa avfallet så att det som ska slängas ihop ligger rätt direkt.
  3. Packa i genomskinliga påsar, det underlättar för personalen att se att är rätt. Det minskar felsorteringen och ger personalen en säkrare arbetsmiljö.
  4. Blanda inte farligt avfall med vanligt avfall! Är du osäker så fråga personalen på plats.
  5. Vill du slänga asbest, så kan vi ta emot det i viss mängd. Asbest ska alltid förpackas väl och inneslutas i plast. Emballering ska alltid kontrolleras av personal som hänvisar vart det sedan ska slängas.
  6. Farligt avfall (färger, oljor, kemikalier, sprayer, bekämpningsmedel med mera) kan du inte lämna på Kyrktjärns ÅVC, ska lämnas på Miljöstationen, Vännäsvägen 11 (Gamla vägverket) onsdagar mellan kl.12.15–kl.15.15.

Sorteringsanvisningar

Kontaktperson: Emil Österholm