Användandet av cykelhjälm i Bjurholm har blivit mycket bättre!

Från att endast 59 % av cyklisterna använde hjälm 2016-2018 var andelen i år 2019 hela 75 %.

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) undersöker årligen användandet av cykel- och mopedhjälmar. Riksgenomsnittet för cyklister 2019 uppmättes till låga 48 %.

Det är bland barnen i Bjurholm som användandet har ökat till 88 %. En eloge till er föräldrar som ser till att era barn verkligen använder cykelhjälm!

De vuxna cyklisterna föregår inte med gott exempel, vid kontrollen använde inte någon (0%) vuxen cykelhjälm.

Bjurholms mopedisterna är fortsatt exemplariska hjälmanvändare!
Precis som de senaste 7 åren använda 100 % av mopedförarna i Bjurholm hjälm.
Bravo!

NTF