Driftstörningar i bredbandstjänster

Tisdag den 26/11 fram till mitten på december kan det förekomma driftstörningar i alla bredbandstjänster på grund av byte av huvudutrustning.

Kabel-TV via fiber berörs inte av detta!

Om du har problem med internet hemma, testa först att starta om all din utrustning.
Funkar det fortfarande inte ring till växeln 0932-140 00 och gör en felanmälan.

Kontaktperson: Johnny Lindahl