Information angående kollektivtrafiken mellan Bjurholm och Umeå

Vi är medvetna om att det just nu är mycket problem med den nya busstrafiken och den nya busstidtabellen mellan Bjurholm och Umeå. Kommunen har träffat Region Västerbotten och Länstrafiken som styr över denna trafik och har framfört alla inkomna klagomål. Nästa vecka blir det en ny träff där kommunen får en återkoppling angående klagomålen som framfördes vid förra träffen.

Klagomål
För att bli medvetna om vad som händer ute i trafiken skulle vi vilja att ni som berörs rapporterar in alla problem. Ring Länstrafikens Kundservice 0771-100110 samt/eller maila brev@tabussen.nu, lägg till kommunen@bjurholm.se  som kopia så att kommunen blir medveten om problemen.

Kontaktperson: Jenny Stensson