Intresseförfrågan om försäljning av nedlagda skolbyggnader

Bjurholms kommun vill undersöka om intresse finns att ta över/köpa nedlagda skolor i Mjösjöby och Karlsbäck. Då kommunen inte har någon långsiktig plan för vad dessa skall användas till har man nu bestämt sig för hitta framtidslösningar.

Önskvärda och lämpliga verksamheter skulle kunna vara seniorboende, enklare camping, rum/lägenheter för uthyrning, hälsohem, rehabcenter, kursgård, spa, montering, livsmedel, hantverk med flera.

Bjurholms kommun tillämpar fri prövningsrätt och prioriterar köpare som kommer ge störst mervärde tillbaka till samhället och bygden. Kommunen för en kontinuerlig dialog med berörda byar och ett krav i samband med eventuell försäljning kommer  vara att föreningar som brukar vistas i lokalen även fortsättningsvis ska kunna utnyttja delar av skolan som samlingslokal.

Detta är endast en intresseförfrågan. Om intresse finns blir nästa steg att fortsätta processen genom att kommunen tar kontakt med de som skriftligen meddelat intresse.
 
Intresseförfrågan sträcker sig till och med den 16 augusti 2020 och skickas till Jimmy Johansson, kommunchef, Bjurholms kommun, via mail: jimmy.johansson@bjurholm.se

Mailet ska innehålla kontaktuppgifter i form av namn och telefonnummer samt en kortfattad beskrivning om vad man har för verksamhetstankar för respektive fastighet.

Mer detaljerad information om Karlsbäck f.d. skola finns här.

Mer detaljerad information om Mjösjöby f.d. skola finns här.

Kontaktpersoner:

För allmänna frågor och koppling till respektive by: Jimmy Johansson, kommunchef, 0932-140 01, jimmy.johansson@bjurholm.se

För fastighetsrelaterade frågor: Hans Edlund, fastighetschef, 0932-140 22, hans.edlund@bjurholm.se

För näringslivsfrågor: Claudia Wieczorek, näringslivsutvecklare, 0932-141 41, claudia.wieczorek@bjurholm.se

Kontaktperson: Jimmy Johansson