Byte av sophämtningsvecka

För att sopbilarna ska få bättre fyllnadsgrad och körrutterna ska bli så bra som möjligt så kommer vissa att få ändrad hämtningsvecka från och med fredagen den 30 oktober.

De kunder som berörs av detta har fått ett informationsblad om detta skickat till sig från kommunens entreprenör.

En uppdaterad körlista hittar du här (länk till pdf)