Simhall, bibliotek och fritidsgård

Utifrån Region Västerbottens nya allmänna råd gäller följande förändringar för simhall/bibliotek/fritidsgård i Bjurholms kommun under tiden 12/11 t.o.m. 8/12:

- Simhallen stänger för allmänheten men har öppet för skolans verksamheter.
- Fritidsgården stängs helt.
- Bibliotek hålls endast öppet för in/utlåning via "meröppet" för de som har tagg. Medborgare som idag inte har tagg för att ta sig in själva tar kontakt med biblioteket för att kunna låna, få bokväska eller skaffa tagg.