Medborgarundersökning 2020

Varje år erbjuder statistikmyndigheten SCB Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning.

Undersökningen genomfördes mellan den 24 augusti och den 3 november 2020. Ett slumpmässigt urval på 800 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 41 procent enkäten.

Klicka på länken nedan för att ta del av resultatet

scb.se medborgarundersökning Bjurholms kommun.