Socialchef till Bjurholms kommun

Vi söker nu en socialchef med ansvar för samordning och övergripande utveckling inom socialnämndens verksamheter, vilket innefattar både äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg.

Som socialchef är du socialnämndens närmaste tjänsteperson och direkt underställd kommunchefen. Du har en viktig roll i kommunens strategiska ledningsgrupp och ett nära samarbete med socialnämndens presidium där du bidrar till att driva hela kommunens utveckling framåt.

Sista ansökningsdag: 2021-02-28

Här kan du läsa annonsen i sin helhet och göra din ansökan.