Ferieuppdrag

Nu är det dags att ansöka om ferieuppdrag. Sista dag för inlämnande är den 7 maj.

Ferieuppdrag innebär att du under sommarlovet, under två veckor, kan få utföra uppdrag under 6 timmar per dag. Ersättningen baseras på det antal år du fyller eller har fyllt under detta år.
För 2021 gäller följande: 
• 15 år 50 kr/timme
• 16 år 55 kr/timme
• 17 år eller mer 60 kr/timme

Ansöka om en ferieuppdragsplats kan ungdomar göra som:
• Är skriven i Bjurholms kommun
• Fyller minst 15 år under kalenderåret
• Har en pågående men ej avslutad 3-årig gymnasieutbildning
• Befinner sig i åldersspannet motsvarande en pågående men ej avslutad 3-årig gymnasieutbildning

Dessa uppdrag går att söka under sommaren 2021
• Gräs, parkskötsel och underhåll
• Förskola och fritids
• Företag eller föreningar i kommunen

Ansökan
• Måste vara inkommen till kommunen senast den 7maj 2021 för att ungdom ska ha möjlighet att tilldelas en plats.
• Ansökan görs via kommunens e-tjänst: Ansök om ferieuppdrag

Företag eller förening

Nu är det dags att lämna in intresseanmälan om ni i ert företag eller förening har lämpliga uppgifter till ferieuppdrag, mer information finns på kommunens hemsida.

Anmälan
• Anmälan ska vara inlämnad senast den 7 maj.
• Anmälan görs via kommunens e-tjänst: Anmäl intresse för att erbjuda ferieuppdragsplats - enskilda arbetsgivare/föreningar

Kontaktpersoner: Jenny Lundberg, arbetsmarknadskoordinator, 073-805 01 34
Christer Johansson, integrationsassistent, 070-216 85 90