Möten i kommunen

  • Anhörigträff - Anhöriga och vårdare - en roll eller flera
    Datum: 2019-10-17
    Tid: 13.00-14.30
    Plats: Kommunhuset, sammanträdesrum Ogen

    Du som hjälper och stödjer någon som står dig nära erbjuds att delta i anhörigträff. Du får träffa andra i liknande situation, utbyta erfarenheter, hitta nya vänner och få mer kunskap och information.