Vindkraftspark - Stensvattsmarken

Triventus Windpower AB undersöker möjligheten att etablera vindkraft i Bjurholms kommun, Västerbottens län.

Ansökan är inlämnad till Länsstyrelsen och innan de behandlar ansökan ska kommunens politiker ta ställning till om projektet ska tillstyrkas eller inte.

På Triventus hemsida finns samlad information om projektet. med kartor, visualiseringar mm.

www.triventus.com

 

Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund