Ställning just nu:
En timme framåt (90%)
En timme bakåt (10%)
Vet inte (0%)

0%

50%

100%

Totalt har 10 personer röstat.
Omröstningen startade 2016-03-22:12:00

Uppdatera