Räddningstjänsten informerar

Att tänka på inför julen:

 • Släck alltid levande ljus när du lämnar rummet
 • Kontrollera brandvarnaren regelbundet
 • Ha som rutin att byta batteri i brandvarnarna till första advent
 • Levande ljus i julgranen medför mycket stor brandrisk och ett snabbt brandförlopp
 • Om det börjar brinna på spisen så släck med en brandfilt eller något annat som kväver elden

Hur många brandvarnare behöver du?

 • Du bör ha en brandvarnare på varje våningsplan i din bostad
 • Brandvarnarens övervakningsområde bör inte överstiga 60 m2. Dessutom bör avståndet mellan två brandvarnare inte vara större än 12 meter
 • Brandvarnarna bör placeras i anslutning till sovrummet. Tänk på att stängda dörrar och störande ljud kan göra det omöjligt att höra en brandvarnare in till varje sovrum
 • Brandvarnarna ska uppfylla standarden SS-EN 14604. Märkningen står på förpackningen

Det är när du sover som du är som mest försvarslös mot rök och brand!

Var ska du montera brandvarnaren?

Brandvarnarna ska placeras enligt leverantörens anvisningar, generellt gäller dock följande:

 • Brandvarnarna placeras i rummets högsta punkt och helst mitt i rummet
 • Om du har flera våningar bör en brandvarnare placeras där trappan mynnar till den övre våningen
 • Brandvarnarna ska sitta i taket, inte på väggen
 • Ett fritt utrymme på minst 50 cm ska finnas runt om brandvarnarna
 • Brandvarnare ska inte placeras i närheten av ventilationsöppningar
 • Placera inte brandvarnare nära köksspisen eller i badrum, garage eller hobbyrum där den kan orsaka irriterande falsklarm. Glöm inte att testa dem när du monterat upp dem!

Goda råd

 • Köp en brandsläckare av typ ABC pulver 6kg med märkning 34A233 BC och en brandfilt till bostaden samt seriekopplade brandvarnare.
 • Om en olycka inträffar:
 • Rädda: Rädda liv.
 • Varna: Varna alla i närheten att en olycka inträffat.
 • Larma: Ring 112 och möt upp räddningstjänsten.
 • Släck: Släck branden om du kan, men riskera inte ditt eget liv.