Ny kommunchef

Håkan Wretling anställs som ny kommunchef från och med 2015-01-01. Vi hälsar honom välkommen till sin nya befattning.

Omgående påbörjas en rekrytering av en vikarierande skol- och socialchef.

Samtidigt påbörjas en utvärdering av nuvarande ledningsorganisation.

Kommunstyrelsens presidium.