Utgivningsplan kommunal information (KI) 2015

Ledningsgruppen har bestämt att vi ska minska på antal utgivningstillfällen, 2015 blir det fyra nummer fördelade enligt följande:

 

Månad
Manusstopp
Utgivningsdag
Mars
Måndag 23/2 kl.12.00
Torsdag 26/3
Juni
Måndag 25/5 kl.12.00
Torsdag 25/6
September
Måndag 24/8 kl.12.00
Torsdag 24/9
December
Måndag 9/11 kl.12.00
Torsdag 10/12

Har du ett evenemang som du vill publicera i KI skicka till
tips@bjurholm.se senast den aktuella manusstoppdagen.