Medical Card – medicinsk information i MC-hjälmar

Riksorganisationen Sveriges MotorCyklister, SMC, har cirka 70 000 medlemmar av landets omkring 265 000 MC-ägare. SMC arbetar med alla frågor som rör motorcyklister på landsväg. Ett viktigt område är säkerhet.

Varje år dödas och skadas ett antal motorcyklister. Medelåldern bland både MC-förare  och passagerare ökar. Ett antal har någon form av kronisk sjukdom som kräver  medicinering. Andra har allergier. Inom Sverige är en av indikatorerna för att nå målen i Nollvisionen snabb och adekvat räddning. Trafikverket har i skriften ”Gemensam strategi  för ökad MC- och mopedsäkerhet” visat att 4 liv kan sparas per år inom detta område.

Därför har SMC startat initiativet Medical Card. I slutet av mars 2015 skickar SMC ut ett klistermärke att fästa på hjälmen till alla våra medlemmar samt ett Medical Card att  lägga i hjälmen mellan skal och stoppning. Det är fjärde året i rad som korten skickas ut!

Klistermärket på hjälmen

Bild på hjälmen
Kortets baksida

Bild baksida av kortet
Kortets framsida

Mcard framsida 

Vid MC-turer då man färdas ensam finns, om en olycka sker, ingen som kan uppmärksamma ambulans- och vårdpersonal på patientens medicinska historia om motorcyklisten är medvetslös. Det är inte heller säkert att MC-kompisar är förtrogen med den medicinska  statusen hos dem man kör motorcykel med.
 
Syftet med SMC:s projekt Medical Card är att snabba på medicinsk diagnostik som ligger  till grund för fortsatt vård och behandling. Snabba åtgärder och operationer kan minska antalet dödade och skadade efter trafikolyckor.  SMC:s hoppas att projektet kan bidra till en minskning av antalet dödade och skadade motorcyklister. Liknande projekt förekommer i andra delar av världen: www.rideralert.org   och   www.ambulancemotorcycleclub.150m.com 
 
SMC har tagit fram dekaler som sätts längst ner mitt bak på MC-hjälmen och indikerar att hjälmens ägare har ett Medical Card i hjälmen. Dekalerna skickas ut tillsammans med medlemskorten under vecka 13, 2015. Tillsammans med dekalen följer ett Medical Card. Detta kort läggs in i hjälmen mellan skal och stoppning. På kortet fyller ägaren själv i uppgifter på vardera sidan innan det läggs i hjälmen. På den ena sidan ifylls: namn, personnummer, postnummer, nationalitet samt namn och telefon till närmast anhörig.

SMC

 

Kontaktperson: Bibbi Eklund