Gratis sand

Bjurholms kommun erbjuder gratis sand till privatpersoner. Sanden finns att hämta utanför Bilevi´s i en container. Sanden kan hämtas under veckorna 48-50.

Återslut presenningen när du är klar.

Tekniska avdelningen

Kontaktperson: Örjan Svensson