Information om sommarens ferieuppdrag till arbetsgivare/föreningar

Nu är det hög tid att skicka in Din/Er intresseanmälan om ferieuppdrag för sommaren 2017. Sista dag för inlämnande av blankett är den 2 maj. Att stoppdatumet respekteras är en förutsättning för att kommunen ska kunna fördela ferieuppdragsplatserna.

Har ni i ert företag eller förening uppgifter som kan utföras av en ungdom finns möjligheten att anmäla ferieuppdragsplatser till kommunen. Kommunen ersätter de enskilda arbetsgivare/föreningar som får placerade ungdomar utifrån fastställda regler.

Ungdomarna är inte automatiskt berättigade till en ferieuppdragsplats via kommunen utan erbjuds söka. Ungdomarna som kan söka ferieuppdrag är 15 år eller äldre, skrivna i kommunen och inte avslutat sin treåriga gymnasieutbildning. Ungdomarna får utföra vissa uppgifter under 6 timmar per dag under två veckor (max 10 dagar). 


Mer information och blanketter för intresseanmälan finns i nedanstående länkar.


Information om ferieuppdrag

Anmälningsblankett för ferieuppdragsplatser

Anmälningsblankett för namngiven ungdom

Regler för kommunalt bidrag för enskilda arbetsgivare/föreningar vid tecknande av ferieuppdrag med ungdom

Efter avslutad ferieperiod
De företag/föreningar som tilldelas ungdomar kan efter avslutad period ansöka om bidrag hos kommunen. Bidragets storlek skiljer sig om ungdomen tilldelats plats av kommunen eller avtalats direkt med ungdom som sökt ferieuppdrag hos kommunen. Ansökan om bidrag ska skickas in till kommunen efter avslutad ferieuppdragsperiod, dock senast den 30 september för att kunna behandlas.

Ansökan om kommunalt bidrag