Ställning just nu:
Ja (65%)
Delvis, mitt hushåll har viss hemberedskap (26%)
Nej, men mitt hushåll kommer att försöka skaffa en bättre beredskap (0%)
Nej (9%)

0%

50%

100%

Totalt har 23 personer röstat.
Omröstningen startade 2017-05-04:10:00

Uppdatera