Dialogfrukost för företagare och intresserade

Information
Datum: 2018-09-25
Tid: kl. 07.30 - 09.00
Plats: Kommunhuset, Sessionssalen

Info- och dialogmöte med några av kommunens tjänstemän och politiker

  • Aktuell information från kommunen

Dagens gäst:

  • Tobias Bergström, handläggare för företagsstöd på Länsstyrelsen Västerbotten, informerar om olika regionala företagsstöd

Välkomna!

Logga Region Västerbotten