Dialogfrukost för företagare och intresserade

Information
Datum: 2018-05-29
Tid: kl. 07.30 - 09.00
Plats: Kommunhuset, Sessionssalen

Info- och dialogmöte med några av kommunens tjänstemän och politiker

  • Aktuell information från kommunen
  • Dagens gäster/teman:
  • Matilda Henningsson, Svenskt Näringsliv, går igenom resultatet av årets enkätundersökning och vi diskuterar
    hur företagsklimatet i Bjurholm kan bli ännu bättre.
  • Monica Jonsson, flyktingsamordnare, informerar om kommunens ”Integrationsriktlinjer.”

Välkommen företagare, politiker, tjänstemän och du med åsikter i frågan!

Svenskt Näringslivs logga

Logga Region Västerbotten