Ställning just nu:
En timme framåt (8%)
En timme bakåt (88%)
Vet inte (4%)

0%

50%

100%

Totalt har 25 personer röstat.
Omröstningen startade 2017-10-11:08:00

Uppdatera