Ställning just nu:
Äter ingen frukost (5%)
Fil, yoghurt eller proviva och smörgås (12%)
Gröt och smörgås (35%)
Enbart kaffe (10%)
Enbart the (0%)
The och smörgås (38%)
Frukt (0%)

0%

50%

100%

Totalt har 40 personer röstat.
Omröstningen startade 2019-01-15:12:00

Uppdatera