Ställning just nu:
Äter ingen frukost (7%)
Fil, yoghurt eller proviva och smörgås (23%)
Gröt och smörgås (39%)
Enbart kaffe (14%)
Enbart the (0%)
The och smörgås (18%)
Frukt (0%)

0%

50%

100%

Totalt har 44 personer röstat.
Omröstningen startade 2017-11-20:12:00

Uppdatera