Kommunfullmäktige

Information
Datum: 2018-04-23
Tid: 13:00-
Plats: Folkets Hus

Kommunfullmäktige har sammanträde i Folkets Hus. Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.