Ferieuppdrag

Sommaren närmar sig. Nu är det dags att skicka in ansökan om ferieuppdrag. Din ansökan måste vara inlämnad senast den 2 maj.

 • Du ska vara 15 år eller fylla 15 år under det år som ferieuppdrag söks och vara skriven i Bjurholms kommun. Du kan maximalt vara i motsvarande ålder som om du går i gymnasiet alternativt inte har hunnit avsluta din 3-åriga gymnasieutbildning, när ferieuppdragsperioden startar. 
 • Senast den 2/5 2018 ska ansökan ha inkommit till kommunen. Att stoppdatumet respekteras är en förutsättning för att vi ska kunna göra en bra och rättvis fördelning av de ferieuppdragsplatser vi har till förfogande. Därför kan ansökningar inkomna efter den 2 maj inte behandlas. I ansökan ska även särskilda önskemål eller allergier anges.
 • En stor del av de kommunala platserna kommer att innebära uppdrag inom parkskötsel d.v.s. motorgräsklippning,  krattning och ogräsrensning samt städning. Det finns även ett antal platser inom andra verksamheter som exempelvis förskola, fritidshem och kök. Elever som valt eller går gymnasieprogram med inriktning mot verksamhetsspecifika områden har förtur till dessa uppdrag. Det finns även möjlighet att utföra uppdrag hos enskilda arbetsgivare eller föreningar.
 • Ersättning utbetalas utifrån den ålder du fyller under aktuellt år, för 2018 gäller; 
  15 år 50 kr/timme
  16 år 55 kr/timme
  17 år och uppåt 60 kr/timme
 • Skatteavdrag Om inkomsten  inte överstiger 19 247 kronor under år 2018 (OBS! under hela  året) ska du inte betala någon skatt. Din handledare har information och kan förklara vad du ska göra för att bli befriad från skatteavdrag.

Ansökan skickas till:  
Bjurholms kommun
Kommunkansliet
916 81  BJURHOLM

I slutet av maj/början av juni kommer besked att skickas ut till alla som sökt ett ferieuppdrag. För alla erbjudanden om ferieuppdrag gäller att du ska tacka ja eller nej inom fastställd tid vilken tydligt framkommer i beskedet.

Ansökan ferieuppdrag 2018, ny flik pdf 108 kB

Ansökan Ung entreprenör ferieplats 2018, ny flik pdf 88 kB

Information ferieuppdrag 2018, ny flik pdf 94 kB

Slutrapport Ung entreprenör 2018, ny flik pdf 36 kB

Skatteverket

Kontaktperson: Malin Lagerlöf