Information till enskilda arbetsgivare och föreningar angående ferieuppdrag

Genom att erbjuda ferieuppdrag till kommunens ungdomar ges de möjlighet att få arbetslivserfarenheter. Senast den 2/5 ska enskilda arbetsgivare/föreningar inkommit med en intresseanmälan för att en ferieplats ska kunna tilldelas.

  • Ungdomen ska vara skriven i Bjurholms kommun, vara 15 år eller fylla 15 år under det år som ferieuppdrag söks. Ungdomen ska inte ha avslutat sin 3-åriga gymnasieutbildning. Ungdomar som avslutat årskurs 9 aktuellt år erbjuds ferieplats i första hand. Vårdnadshavare måste godkänna uppdraget om ungdomen inte är myndig (under 18 år).
  • I intresseanmälan ska det tydligt framkomma vilka perioder och hur många perioder arbetsgivaren/föreningen vill teckna avtal med en ungdom. Det ska framkomma om det finns några särskilda kriterier som ska vara uppfyllda för att ett avtal ska vara aktuellt. I anmälan ska det även beskrivas om det finns särskilda förutsättningar /behov för uppdragens utförande.
  • Ferietiden är uppdelad i fyra två-veckorsperioder med 10 arbetsdagar i varje period. Första perioden startar vecka 25.
  • Arbetsgivaren skall följa gällande lagstiftning för arbetstid och arbetsmiljö samt i förekommande fall föreskrifter för minderåriga – d.v.s. om den anställde ej fyllt 18 år.

 

Intresseanmälan ferieuppdrag enskilda företag och förening 2018, ny flik pdf 38 kB

Intresseanmälan ferieuppdrag namngiven ungdom 2018, ny flik pdf 38 kB

Ansökan om bidrag ferieuppdrag 2018, ny flik pdf 45 kB

Information ferieuppdrag enskilda företag och förening 2018, ny flik 94 kB

 

Intresseanmälan skickas till:  
Bjurholms kommun
Kommunkansliet
916 81  BJURHOLM

Kontaktperson: Håkan Sandström